Journal på nätet infördes i slutet av maj 2016 i Värmland. Sedan dess har patienterna tillgång till både äldre journaler och osignerade. Strax efter införandet gjorde skyddsombud från Värmlands läkarförening, Saco och Vision en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

I anmälan skrev de att de i grunden är positiva till journal via nätet, men är kritiska till att arbetsgivaren inte har gjort någon riskanalys inför införandet och att personalen inte har fått möjlighet att påverka. Skyddsombuden saknade även information och samverkan kring regelverk och arbetssätt och handlingsplaner på verksamhetsnivå.

Landstinget har i sin tur hävdat att införandet av journal via nätet inte är någon verksamhetsförändring utan bara ett annat sätt att lämna ut information på, och att man därför inte behöver göra någon riskbedömning.

Men Arbetsmiljöverket håller inte med. Nu har myndigheten beslutat om ett föreläggande, som innebär att landstinget måste betala 100 000 kronor om inte en riskbedömning görs före den 15 maj. Landstinget ska även vidta åtgärder utifrån vad som kommer fram i bedömningen.

– Nu ligger bollen hos arbetsgivaren, konstaterar Marina Tuutma, styrelseledamot i Värmlands läkarförening.

Hon har ännu ingen ordentlig bild av vilka konsekvenser som införandet har fått.

– Men jag har fått vissa signaler. Till exempel om att patienter, via Mina vårdkontakter, har skickat ett brev där de vill diskutera vad som står i journalen.

En del allmänläkare har också fått frågor om journalanteckningar som sjukhusspecialister har skrivit.

– Vi är mer tillgängliga och då vänder sig patienterna till oss i stället. 

Tidigare artikel:

Införande av journal på nätet anmält till Arbetsmiljöverket