Marina Tuutma. Foto: Rickard L Eriksson

– Jag känner mig glad och hedrad över att föreslås ta över efter Ove Andersson. Han har varit en mycket bra ordförande. Han har jobbat hårt för alla allmänläkare och en bättre primärvård, säger Marina Tuutma.

Hon arbetar som distriktsläkare vid Vårdcentralen Rud i Karlstad och har varit ledamot av Svenska distriktsläkarföreningens styrelse sedan 2012. Sedan 2016 är hon DLF:s vice ordförande. Hon är även ledamot av Sveriges läkarförbunds styrelse samt leder förbundets arbetslivsgrupp. 

Marina Tuutma kommer ursprungligen från Estland, där hon också är utbildad.

Vilka blir de viktigaste frågorna framöver?

– Allmänläkarnas arbetsmiljö. Att bidra till att arbetsgivare blir attraktiva arbetsgivare, att varje distriktsläkare får en attraktiv arbetsplats, att primärvården är rätt dimensionerad och att man får till en bra rekrytering som kan ersätta de vakanser som finns. Ersättningsfrågor är också viktiga, och självklart den nationella primärvårdsreformen.

En viktig del i det framtida arbetet blir, enligt Marina Tuutma, det åtgärdsförslag med en egen version av Göran Stiernstedts utredning om en effektiv vård som DLF har tagit fram och som ska presenteras på årsmötet för att sedan lämnas till regeringen. En annan blir föreningens omarbetade förslag av Sveriges Kommuner och landstings 60-punktsprogram för att vända bemanningsproblemen och på sikt bli av med beroendet av inhyrd personal.

– Jag vill verkligen jobba för att verkställa förslagen. Får vi till en bra arbetsmiljö, ökad kontinuitet och bättre kvalitet i primärvården, tror jag att många hyrläkare får tillbaka förtroendet för sina arbetsgivare och vill ha tillbaka sina fasta anställningar.

Vilken blir den största utmaningen?

– Jag håller med vår styrelse om att det handlar om att se till att det inte uppstår en ojämlikhet mellan landstingen när primärvården byggs ut. En del landsting som har gott om pengar – som Västra Götaland och Stockholm – satsar väldigt mycket på sin primärvård, medan andra kämpar med underskott. Där måste staten ta ansvar för att förutsättningarna ska bli rättvisa.

Du är vice ordförande i dag, vilken makt upplever du att DLF har?

– De senaste åren har många beslutsfattare visat ett intresse för vad vi tycker. Vi ser också att man börjar nappa på våra idéer. Flera landsting har till exempel börjat arbeta efter vår version av 60-punktsprogrammet. Vi representerar distriktsläkarna och har väldigt bra insyn. Vi jobbar ju själva fortfarande på våra arbetsplatser, säger Marina Tuutma som kommer att fortsätta arbeta kliniskt om hon blir vald som ordförande.

– Jag vill inte släppa kliniken. Det är viktigt för att vara trovärdig som ordförande. Dessutom älskar jag att vara allmänläkare och tycker att det är så roligt att träffa mina patienter.

Den nya ordföranden väljs på Distriktsläkarföreningens årsmöte den 7 april.


Läs också:

Ove Andersson slutar som DLF-ordförande