– Man vill ge större mandat att pressa ut patienter mot avdelningarna, säger Johan Lönnbro, skyddsombud för Läkarförbundet på Sahlgrenska.

Den nya rutinen kan ses som en del i sjukhusledningens svar till Arbetsmiljöverket. Som Läkartidningen tidigare berättat har skyddsombud för samtliga fackföreningar tagit en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, och efter en inspektion på akuten kan myndigheten komma att ge arbetsgivaren ett vitesföreläggande. Personalen har även fått Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att inleda en granskning om situationen på akuten.

– Det är bra. Man måste få upp ögonen för problemet. Vi som arbetar på golvet ser att både patientsäkerheten och arbetsmiljön blir sämre när det är för många patienter på akuten, säger Johan Lönnbro.

Sjukhusledningen ger till exempel ledningsläkare ett tydligt mandat att bestämma till vilka avdelningar patienter ska när de är färdigbehandlade på akuten och behöver slutenvård. Huvudprincipen är fortfarande att det ska ske i samförstånd mellan olika verksamheter. Men i arbetsbeskrivningen står också att om man inte når samförstånd »anger ledningsläkaren vilken verksamhet det blir« och att »ansvaret gäller oavsett platssituation på aktuellt verksamhetsområde«.

– Vi vill stärka ledningsläkarens roll så att det inte blir diskussion om vem som har ansvar för patienten, säger Maria Lachonius, biträdande verksamhetschef för område medicin.

Egentligen är rutinen inte helt ny, den testades under förra sommaren. Men nu har den alltså formaliserats för att beslutsgången ska bli tydligare.

Grundregeln är att när beslut om inläggning har tagits ska en patient inte vara kvar mer än 30 minuter på akuten. Den tiden kan dock förlängas vid hög belastning, men då krävs ett beslut av verksamhetschefen för medicin eller av medicinbakjouren.

Den nya rutinen ska se till att patienter får lämna akutmottagningen för slutenvård tidigare på morgonen, även om det inte finns någon tillgänglig vårdplats, säger Maria Lachonius. Det ska också göra arbetsmiljön på akuten bättre.

Johan Lönnbro är försiktigt positiv, men vill inte att arbetsmiljön ska försämras på andra delar av sjukhuset om den blir bättre på akutmottagningen.

– Det är lite dubbelt. Man bör inte skjuta problemen på någon annan enhet. Vi får försöka använda rutinen med omdöme. Ingen tjänar på att köra över andra avdelningar, säger Johan Lönnbro.