Patrik Wennberg, distriktsläkare på Anderstorps hälsocentral i Skellefteå och adjungerad lektor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Foto: Umeå universitet

– Vi är inne i en process där vi arbetar med att förbättra lärmiljön i primärvården, för att på sikt kunna ta emot ännu fler studenter med ett bra pedagogiskt innehåll, säger Patrik Wennberg.

Han är distriktsläkare på Anderstorps hälsocentral i Skellefteå och adjungerad lektor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Anderstorps hälsocentral är en av tre primärvårdsenheter där man testar ett pilotprojekt som ska ge bättre verksamhetsförlagd utbildning trots en slimmad verksamhet, vilket också kan få positiva effekter på personalbristen i längden, om studenterna senare söker sig dit igen.

– Vi försöker lägga en del av praktiken till något färre enheter, vilket ökar studenttätheten. Har man sällan studenter är det svårare att vara förberedd och ha en bra struktur. Men handleder man studenter mer regelbundet så har man möjlighet att ge dem en mer given plats i laguppställningen på enheten. Då är det lättare att ha en bra struktur och ett bra schema.

Och för vårdcentralen är det också bra med fler studenter samtidigt.

– Har vi studenter på sena terminer så går jag plus i vårdproduktionen, för då kan jag samtidigt ta hand om lite mer administration, säger Patrik Wennberg.

Går inte det ut över studenternas handledda tid i så fall?

– Nej, det blir snarare mer. Om jag bara handleder en student så måste jag fylla ut med fler patienter själv. Det betyder att studenten ofta får vänta på att jag ska bli ledig för handledning. Handleder jag två studenter är jag fritt tillgänglig för dem, det blir ett mer naturligt flöde.

En möjlig negativ konsekvens av högre studenttäthet på vissa enheter är att andra enheter blir utan studenter, vilket kan påverka rekryteringen lokalt. Men på det stora hela tror Patrik Wennberg att primärvårdens rekrytering gynnas av modellen, vilket de norra landstingen behöver. Tanken är att projektet ska spridas från Västerbotten till övriga delar av Norra sjukvårdsregionen, det vill säga Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.

– Bemanningssituationen är det största hotet, säger han.

22–23 mars hålls för första gången en konferens i Umeå om verksamhetsintegrerat lärande i Norra sjukvårdsregionen. Patrik Wennberg kommer där att prata om interprofessionellt lärande.

– Ökad studenttäthet av olika vårdprofessioner möjliggör moment för interprofessionellt lärande. Vi har testat och utvärderat ett par sådana moment. Ett exempel är när en akutsjuksköterska samarbetar med en dagjour på en vårdcentral. Det är roller som studenter kan kliva in i för att lära tillsammans. Det ger kunskap och förmåga till bra samarbete mellan yrkesgrupperna på sikt, säger Patrik Wennberg.