För ett halvår sedan kom Kjell Asplund med rapporten »Fallet Macchiarini«. Under fredagen presenterade Karolinska universitetssjukhuset några åtgärder som vidtagits i kölvattnet av utredningen, som en del av sjukhusets förbättringsprogram.

Riktlinjerna för användning av obeprövade metoder är en del. De innehåller information om vilka steg man måste följa, vem som behöver vara involverad i olika beslut, hur patienten ska informeras och hur dokumenteringen ska skötas.

– Vi har konstaterat att det inte finns någon etablerad definition för vitalindikation, men vi behöver ha tydliga riktlinjer för när man som vårdpersonal eller forskare arbetar med obeprövade metoder, säger Nina Nelson Follin som är kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör.

De nya riktlinjerna ska vara ett stöd för vårdpersonalen i situationer när de måste besluta om de ska använda metoder som inte är beprövade eller inte. Tanken är också att det ska bli tydligare för patienten vad som gäller.

Liknande riktlinjer har även föreslagits av de utredare som gått igenom fyra uppmärksammade organtransplantationer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

En annan del i Karolinska universitetssjukhusets åtgärdsprogram är riktlinjer kring multidisciplinära konferenser. De kommer bland annat att testas på tema hjärta och kärl. Enligt Harald Blegen, som är chef för tema cancer och har tagit fram riktlinjerna, har det tidigare funnits oklarheter kring vem som initierar en multidisciplinär konferens, vilka som ska delta och vem som ansvarar för dokumentationen.