Från 20 mars till 7 april ska alla inneliggande operationer som inte är akuta eller högprioriterade såsom canceroperationer, ställas in.

– Men personalen är orolig att det kan bli längre tid, säger Danijela Devrnja, Läkarförbundets representant på sjukhuset. 

Anledningen till de inställda operationerna är en stor brist på sjuksköterskor, en situation som rått en längre tid och som Danijela Devrnja inte tror är löst till 7april.

– Jag vet inte hur man ska lösa ett så omfattande problem på tre veckor.

Den främsta orsaken till sjuksköterskebristen menar hon är arbetsmiljön med för stor belastning på personalen. Dessutom ligger Kungälv geografiskt ganska nära Norge, och många sjuksköterskor lockas dit.

Även sjukhusdirektör Magnus Karlsson pratar om arbetsmiljön när han berättar om varför sjukhuset gör detta operationsstopp.

– Vi måste ge personalen lite andrum. De ska inte behöva vårda patienter i korridorer och dagrum, säger han.

Nu ska han och ledningen titta på hur man kan effektivisera logistiken och vårdförloppet, ett arbete som innebär en del »gnetande« och synande av detaljer. Mer personal ska vara på ingång och tanken är att elva vårdplatser ska öppnas av de trettiofem som är stängda.

Magnus Karlsson försäkrar att operationerna ska återupptas 7 april, men han kan inte lova att det inte blir ett nytt stopp en tid efter det. Om det bland de första åtgärderna kommer att finnas något som förbättrar arbetsmiljön tycker han är för tidigt att svara på.

– Men det är en viktig fråga, det är inte bra som det är nu.