Ove Andersson. Foto: Rickard Eriksson

Ove Anderssons och styrelsens viktigaste uppdrag under ordförandetiden har varit att verka för fler specialister i allmänmedicin och för en nationell reform av svensk primärvård. 

Vad är du mest stolt över?

– Det är egentligen två perspektiv. Ett är det gigantiska arbetet som förbundet gjorde med enkäterna 2012 och 2015, för att hitta fakta kring hur det ser ut inom primärvården. Det har varit oerhört betydelsefullt. Utan dem hade vi nog stått oss ganska slätt, det hade varit betydligt svårare att argumentera. En annan sak som jag är stolt över är att det nu finns ett mycket tydligare nationellt ansvarstagande för primärvårdens utveckling med Göran Stiernstedts utredning som utgångspunkt. Det kommer ta tid – men det faktum att regeringen tar ansvar är jag oerhört nöjd över.

Regeringen tillsatte nyligen Anna Nergårdh, chefläkare i Stockholms läns landsting, som särskild utvecklare med uppdrag att omstrukturera hälso- och sjukvården med primärvården i fokus. Ove Andersson varnar dock för en sak när det gäller primärvårdens framtida utveckling.

– Det jag är mest bekymrad över är att det ska sluta med att regeringen kommer med någon form av rekommendation till landstingen, och att en del landsting inte kommer att klara av det eftersom de inte har ekonomiska och strukturella förutsättningar. Det vi ser nu är att de som har en stor befolkningsgrund och bättre och bättre skatteunderlag, som Stockholm och Göteborg, satsar på primärvården medan de som egentligen behöver satsa mest inte gör det.

Ove Andersson säger att han fortfarande brinner för primärvårdsutveckling och fackliga frågor. Men efter åtta år tycker han att det är dags att lämna över ordförandeuppdraget. Till vem är ännu oklart. Valberedningens förslag offentliggörs senare i veckan.

– Det har varit hemskt roligt. Men om DLF ska komma vidare och utvecklas tror jag att det är bra att man byter ordförande med jämna mellanrum.

Ove Andersson fortsätter som andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund och vill även lägga mer kraft på Läkarförbundets sjukvårdspolitiska grupp, som han leder. Han har även en deltidstjänst som informationsläkare inom Region Uppsala.