Tanken är att könstillhörighetslagen, som kom till 1972, ska ersättas av en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Därigenom kan en ny könsidentitet och ett nytt juridiskt kön fastställas utan medicinsk diagnos.

– Transpersoner har generellt sämre hälsa än befolkningen i allmänhet, inte minst psykisk hälsa. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis leda till enklare och snabbare processer så att fler kan leva enligt sin könsidentitet, vilket förhoppningsvis förbättrar hälsan i gruppen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Regeringskansliet ska lägga fram lagförslagen i två promemorior till sommaren. Dessa ska sedan efter remittering resultera i en proposition till riksdagen under våren 2018. Lagen kan i så fall träda i kraft under senare delen av nästa år.

Förslagen nu var huvudinriktningen i utredningen »Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering« (SOU: 2014:91).