– Det finns en massa anekdotisk bevisföring och berättelser om hur personalbristen lett till vårdskador. Vad vi behöver är hårda fakta och en ordentlig kartläggning av hur det faktiskt ser ut i landet så att vi kan göra något åt problemen, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) till Dagens Nyheter.

I uppdraget som ges till Socialstyrelsen ingår bland annat att ta reda på om personalbrist i hälso- och sjukvården ökar risken för vårdskador. Men utredningen ska också titta på hur läget i landet är i dag, hur det sett ut historiskt, samt jämföra utvecklingen i Sverige med hur det sett ut i Norge.

Dessutom kommer särskild vikt att läggas vid akutsjukvården och kompetensförsörjningen inom förlossningsvården.

– Det här är två områden som vi fått återkommande rapporter om. Vi har fått uppgifter via medier, men när det gäller förlossningsvården kan vi också se i Socialstyrelsens rapport att många upplever att kvaliteten har gått ned och att skillnaderna har ökat i landet. Därför är det särskilt viktigt att peka ut dessa områden, säger Gabriel Wikström.

Ett viktigt syfte med utredningen är att få fram ett bra kunskapsunderlag som ska kunna användas för att fatta beslut om förbättrad vård och patientsäkerhet.

– Det finns en del fakta om vårdskador, men när det gäller frågeställningen hur brister i kompetensförsörjningen påverkar vårdskador saknas det kunskap. Och vi har ingen heltäckande kartläggning, vilket vi kommer att få i och med det här uppdraget. Politiska beslut kan inte fattas baserat på anekdotisk bevisning, utan de måste fattas utifrån välgrundad fakta. Det här är ett område som vi behöver belysa, först då kan vi presentera bra politiska lösningar på de problem och utmaningar som finns, säger Gabriel Wikström till DN.

Läs också:

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar

Vårdskadorna i Sverige minskar