Sollefteå sjukhus har fått utstå flera hårda slag den senaste tiden. Både den akuta ortopedin och akuta kirurgin samt BB har lagts ner. Besluten har mött stark kritik från flera håll, och det har även uttryckts en oro för Sollefteå sjukhus fortsatta överlevnad.

Men nu öppnar den S-ledda majoriteten i Region Västernorrland upp för alternativa driftsformer. De vill ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan närmare. 

– De stora strukturförändringarna, som vi också kallar kulturförändringar, är klara. Därför går vi också till botten med den här frågan om alternativa driftsformer som legat och surrat så att vi får reda på fakta. Då får regiondirektören i uppdrag att gå till botten med hur det i så fall skulle se ut med en annan huvudman och vilken form som skulle vara att föredra, säger regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S).

– Det är en grannlaga uppgift att riktigt belysa för- och nackdelar, och hur man kan få ihop en annan huvudman in i ett enhetligt sjukvårdssystem. Det är fortfarande länets patienter. De bor i länet och ska inte behöva bry sig om vem som är huvudman, utan det ska ske sömlöst, fortsätter han.

Men utredningen kommer alldeles för sent, det menar Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening.

– Det är i elfte timmen man gör det, när alla beslut redan är fattade. Skadan på organisationen är redan skedd. Det är det ena. Det andra är att det man föreslår inte är att utreda andra driftsformer för ett sjukhus, utan andra driftsformer för det som är kvar efter alla nedskärningar. Det innebär att det nu är en mycket begränsad verksamhet och det kommer vara en stor utmaning att hitta effektivitet och någon som kan tänka sig att driva det på ett konstruktivt sätt, säger han.

I debatten om sjukhusets framtid har flera alternativa driftsformer för sjukhuset i Sollefteå förts fram. Bland annat har Läkartidningen tidigare berättat om att en aktionsgrupp med namnet »Ådalen reser sig« i slutet av januari erbjöd sig att ta över driften av sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik inom ramen för en ekonomisk förening.

Ett annat förslag som varit uppe för diskussion är den så kallade »Norrtäljemodellen« som i korthet innebär att landsting och kommuner samarbetar och samverkar om att driva sjukvård och kommunal omsorgsverksamhet.

Lars Rocksén anser att själva drifts- och organisationsformerna är av underordnad betydelse.

– När det gäller organisationsformer är det för min del mindre väsentligt exakt hur man har det med aktiebolag, kommunalförbund, eller föreningsdrift. Men det Norrtälje gjort rätt är att de har placerat alla relevanta aktörer, kommunal omsorg, primärvård och slutenvård, tillsammans i samma direktion och styrelse. Det har man gjort rätt och det måste man anamma, för då kan man hitta effektiva lösningar och då hjälps man åt vid styrelsebordet. Det är det som är knutpunkten. Hur man organiserar det politiskt och organisatoriskt ovanför det är av mindre vikt tycker jag.

Erik Lövgren säger att utredningen om alternativa driftsformer förväntas bli färdig till våren 2018.

Innebär detta att det blir ett stopp för fler nedläggningar tills utredningen är klar?

– Det är inte så att det här gör något stopp för det, men vi har redan sagt klart och tydligt att de större strukturella förändringarna i länet är klara. Däremot är det så att vi måste arbeta med den låga produktivitet som finns, med 1 600 människor som väntat på en operation eller åtgärd längre än 90 dagar. Vardagsrationaliseringar, att man använder sig av de pengar som finns, måste fortgå. Men det är ju inget unikt för Västernorrland.

Läs mer:

Beslut i dag: Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ner permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset

Den akuta kirurgin i Sollefteå öppnar inte efter sommaren