På onsdagseftermiddagen beslutade regionstyrelsen om förändrade uppdrag för Norrbottens olika sjukhus. Sunderby och Gällivare kommer att bli länssjukhus medan Kalix, Kiruna och Piteå blir närsjukhus. Sunderby sjukhus kommer till exempel att få ett uttalat uppdrag som kompetenscentrum för intensivvård.

Röntgen, eller bild- och funktionsmedicin, är något som debatterats flitigt. Många oroade sig för att funktionen skulle försvinna från Kalix och Kiruna, men enligt regionstyrelsens beslut kommer röntgen att utföras på samtliga sjukhus. Kalix och Kiruna behåller sin verksamhet dagtid på vardagar, medan de andra sjukhusen tar jourverksamheten.

– Vi har ett bemanningsläge som är jätteskört i Kalix och Kiruna. Det handlar om att säkerställa möjligheten att träffa läkare dagtid, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S) till Läkartidningen.

Kommer röntgen vara kvar även inom överskådlig framtid?

– Det är jättesvårt att säga. Det beror på hur vi klarar framtida rekryteringar.

Enligt en riskanalys kan en avveckling av röntgen i Kiruna och Kalix hanteras personalmässigt, men riskerna med transporter till andra sjukhus är svårbedömda. Det behövs exempelvis en extern granskning för att se behovet av remittering till ultraljud.

Ett annat hett ämne har handlat om IVA-platser i Kalix och Kiruna. Ett beslut om det fanns inte på agendan denna gång och IVA blir kvar på båda orterna, åtminstone ett tag till. Kalix och Kiruna får till stor del förlita sig på pensionärer, hyrläkare eller så kallade »fly in – fly out«, det vill säga personal i beredskap som inte bor på orten. Det är inte ekonomiskt hållbart i längden, menar regionstyrelsen. Att »flytta intensivvård från Kiruna och Kalix till Gällivare och Sunderbyn är i det perspektivet både önskvärt och möjligt«, skriver man i beslutsunderlaget.

Styrelsen vill fortsätta utreda »nivåstrukturering« av både röntgenverksamhet och intensivvård. Genom koncentration av den specialiserade vården ska »kvalitet, långsiktig hållbar kompetensförsörjning och ett effektivt resursutnyttjande säkras«.

– Nu åligger det verksamheten att se över och säkra långsiktig vård. Vi måste tänka på vad som händer om tre eller fem år, säger Maria Stenberg.

Besluten i korthet

  • Sjukhusen i Sunderbyn och Gällivare får uppdrag som länssjukhus. Sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå får uppdrag som närsjukhus.
  • Specialistkonsultmottagningar och akut omhändertagande ska fortsättningsvis bedrivas vid samtliga sjukhus i länet.
  • Sunderby sjukhus får ett klart uttalat uppdrag som kompetenscentrum för intensivvård i länet.
  • Regiondirektören ges i uppdrag att revidera strategin för akut omhändertagande främst avseende läkarbemanning vid akutmottagningarna.
  • Regiondirektören ges i uppdrag att göra en översyn av transportorganisationen för att utifrån befintliga transportresurser säkerställa trygga och säkra patienttransporter.
  • Läkarkompetensen inom bild- och funktionsmedicin koncentreras till sjukhusen i Sunderbyn, Gällivare och Piteå.
  • Röntgenutrustningarna i Arjeplog och Älvsbyn reinvesteras inte utan verksamheten avvecklas. Översyn av röntgenutrustningens tekniska livslängd pågår vid övriga orter.