Som Läkartidningen tidigare berättat har Sveriges Kommuner och landsting, SKL, gjort en 60-punktslista som är tänkt att vara grunden till landstingens arbete för att minska behovet av inhyrd personal. Listan ordnar sina punkter under exempelvis arbetsmiljö, ersättningsfrågor och arbetssätt. Ursprungligen togs listan fram för att minska behovet av hyrpersonal i specialistpsykiatrin.

Nu har Svenska distriktläkarföreningen gjort sin version av listan, med målet att landsting och regioner ska kunna minska behovet av inhyrd personal inom primärvården. Till listan har de också lagt så kallade »checkpunkter« som arbetsgivaren kan bocka av i skrivandet av en handlingsplan. Ett exempel på en sådan är »Genomtänkt introduktion av nyanställda läkare«, ett annat »Regelbundna kollegiala möten«.

Om landstingen och regionerna kan bocka av alla punkter tycker Distriktläkarföreningen att en utfasning av inhyrd personal är realistisk. Men »saknas skriftligt underlag på någon av punkterna så är det svårt att samtidigt påstå att man som vårdgivare verkligen menar allvar med att minska beroendet av hyrläkare«, skriver föreningen i inledningen till sitt förslag.

Distriktläkarföreningen ser också helst att arbetsgivarna sätter upp en rimlig tidsram för utfasningen. Den tidsgräns på två och ett halvt år som användes som riktmärke under arbetet att minska behovet av hyrpersonal i psykiatrin, tycker Distriktläkarföreningen är lämplig även inom primärvården.

Hela Distriktläkarföreningens lista med punkter kan du läsa här.