Medlingsinstitutet, myndigheten som bland annat samlar in lönestatistik, har sagt nej till LO:s krav att dela upp statistiken i lönenivåer för arbetare respektive tjänstemän inom offentlig sektor. Anledningen är att arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och landsting motsätter sig den uppdelningen, då det ibland är otydligt om en viss anställning räknas som det ena eller det andra.

Även fackförbundet Vision har lyft önskemål om en mer detaljerad statistik inom olika yrken, rapporterar tidningen Dagens Arena.

Sveriges läkarförbund, SLF, är positivt till både LO:s och Visions tankar om mer indelad statistik.

 – Generellt tror jag att det är bra med så särredovisad statistik som möjligt. Det ger en mer nyanserad bild, säger SLF:s ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen, men tillägger att hon inte läst detaljerna i LO:s förslag.

Hur skulle SLF använda en tydligare uppdelning?

– För att se om någon grupp sackar efter i systemet. Lönar det sig till exempel att forska?

Genom siffror från Statistiska centralbyrån, som i sin tur får dem från Medlingsinstitutet, går det i dag att se detaljer inom olika yrkesområden. Därtill har SLF tillgång till partsgemensam lönestatistik via SACO, där förbundet kan följa löneutvecklingen för bland annat olika befattningar och åldersgrupper.

Men trots en ganska omfattande uppdelning efter specialitet, finns det saker som kan bli bättre, menar Heidi Stensmyren.

– I grunden har vi ganska bra statistik med löner för ST, AT och så vidare. Men dels registreras den inte alltid på rätt sätt, dels kan vissa grupper, som ej legitimerade läkare, kanske behöva spaltas upp ytterligare.