Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening anser att frågan om det som beskrivs som tvångsmedicinering när personer som saknar tillräckliga asylskäl ska utvisas från Sverige återigen har aktualiserats.

Därför går de tillsammans ut med ett uttalande där de avråder sjuksköterskor och läkare att medverka till tvångsmedicinering i dessa sammanhang, och framhåller att det bryter mot yrkesetiken.

– All medicinering ska ske i samråd med personen i fråga och efter relevant och för personen begriplig information. Det är oförenligt med läkares och sjuksköterskors professionsetik att medverka vid tvångsmedicinering i dessa sammanhang, säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, i pressmeddelandet.

Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening understryker också att det som beskrivs som tvångsmedicinering vid utvisning, vilket Sveriges Radios program Kaliber tidigare undersökt, inte är tillåtet enligt svensk lag.