Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är först ut när Landstinget Sörmland rustar upp sina sjukhus. 2021 beräknas ombyggnationen vara klar. Foto: Landstinget Sörmland

Investeringsramen ligger på drygt 4,4 miljarder kronor och planen sträcker sig fram till år 2026, rapporterar Sveriges Radio P4 Sörmland. Det är ungefär 400 miljoner mer än vad det från början var tänkt, som en följd av höjda byggpriser.

Någon gång under 2021 ska Kullbergska sjukhuset vara klart, följt av Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett året därpå. Sjukhusen byggdes under 60- och 70-talen och behovet av att modernisera anses stort.

– Det kommer vara betydligt mer patientsäkra lokaler nu, vi kan jobba mer med verksamhetsutveckling i våra lokaler, vi kan vara mer effektiva och vi kan jobba mer med verksamhetsutveckling, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande, till Sveriges Radio.

Hon säger också att landstingets ekonomi är god och att något lån inte är aktuellt förrän 2018 eller 2019. För några år sedan beräknade landstinget att man skulle behöva låna två miljarder för upprustningen.

Bland förändringarna finns en samlad mottagning för medicin, geriatrik, ortopedi, urologi, kirurgi och hud på ett enda våningsplan på Kullbergska sjukhuset. Det ska innebära samordningsvinster. Nyköpings lasarett får en ny akutmottagning och i anslutning till den en ny enhet för akutradiologi och en klinisk beslutsenhet.