Sett över en tioårsperiod minskar antalet allvarliga bristningar vid vaginal förlossning något i Sverige. 2015 drabbades 5,3 procent av förstföderskorna och 1,3 procent av omföderskorna, jämfört med 6 procent respektive 1,5 procent 2014.

Men det finns stora skillnader i landet. I Stockholms läns landsting råkar 7,3 procent av förstföderskorna ut för allvarliga bristningar jämfört med 2,4 procent i Norrbotten.

– Det kan finnas flera förklaringar till varför det ser olika ut, bland annat hur bra man är på att upptäcka skador. Samtidigt borde det inte vara så stora skillnader i landet, och förhoppningen är att de sjukhus som har en hög andel bristningar kan analysera sina siffor och utifrån detta arbeta för att minska dem, säger Olof Stephansson, sakkunnig vid Socialstyrelsen och förlossningsöverläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Andelen kejsarsnitt I Sverige ligger på omkring 17 procent, men även i den kategorin finns regionala skillnader. I Stockholm genomförs störst andel kejsarsnitt, 21,8 procent inräknat både akuta och planerade kejsarsnitt.

Lägst andel har Östergötland där motsvarande siffra är 12,1 procent.

– Vissa landsting har arbetat för att minska de kejsarsnitt som går att undvika, och Region Östergötland är ett av dem. Det kan vara viktigt för fler landsting och sjukhus att se över kejsarsnittsfrekvensen så att man undviker snitt i de fall det går, säger Olof Stephansson.

En positiv nyhet är att rökningen bland tonårsmödrar fortsätter att minska.

– Vid inskrivningen till mödravården 2014 rökte 20,5 procent av de blivande tonårsmödrarna, 2015 låg siffran på cirka 16 procent. Då vi vet att det finns en rad risker som ökar vid tobaksbruk under graviditet är det en mycket positiv utveckling, säger Ellen Lundqvist, statistiker vid Socialstyrelsen 

Socialstyrelsens siffror visar också att tiden som kvinnorna tillbringar på sjukhus efter förlossningen fortsätter att minska. För 2015 ligger medelvårdtiden på 1,8 dygn efter vaginal förlossning och 3 dygn efter kejsarsnitt.

Ta del av Socialstyrelsens statistik här.