Det är sjunde året i rad som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten belyser kvalitet utifrån 30 indikatorer, till exempel smärtskattning sista levnadsveckan och läkemedelsförskrivning, och 15 bakgrundsmått, som andelen i olika åldrar som bor på särskilt boende eller har hemtjänst och kostnad för hemtjänst per invånare. 

Andelen äldre som får 10 eller fler läkemedel har ökat något sedan förra mätningen. Inom hemtjänsten är den nu 21,3 procent, inom särskilt boende 26 procent.

Andelen äldre som får olämpliga läkemedel, alltså sådana som bör undvikas eftersom de kan betyda ökad risk för biverkningar hos äldre, har minskat sedan tidigare mätningar. Inom hemtjänsten är den i genomsnitt 10,1 procent och i särskilt boende 8,8 procent. 

Andelen äldre som får 3 eller fler psykofarmaka har ökat något både inom hemtjänsten och i särskilt boende. Bland de äldre med hemtjänst är andelen 6,8 procent och inom särskilt boende 17,3 procent. Kvinnor förskrivs oftare 3 eller fler psykofarmaka än män, både i hemtjänst och särskilt boende.

Variationerna är stora över landet. När det gäller användningen av antipsykotiska läkemedel hos dem som är 75 år och äldre i särskilt boende varierar det mellan 1,1 och 29,4 procent – det vägda medelvärdet i landet är 14 procent.

– Skillnaderna i läkemedelsförskrivning kan bero på individuella behov, men de kan också förklaras med lokala rutiner. I de kommuner där en stor andel äldre får många läkemedel kan man särskilt behöva arbeta med frågan, exempelvis genom bättre läkemedelsgenomgångar där nyttan med medicinerna vägs mot risken, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Andelen äldre inom palliativ vård som får smärtskattning under sin sista levnadsvecka har ökat med 4 procent till 43 procent. Variationerna mellan kommunerna är stora, mellan 3 och 90 procent får smärtskattning.

– Den som ligger inför döden har ofta mycket ont. Smärtskattning rekommenderas i Socialstyrelsens kunskapsstöd och innebär att vården ska analysera den enskildes behov av smärtlindring. Det är ett prioriterat område, säger Kalle Brandstedt.

Andelen äldre som drabbas av frakturer i höft och lår har minskat. Bland män drabbas 590 och bland kvinnor drabbas 1 134 per 100 000 invånare.

Läs rapporten: 

Öppna jämförelser 2016 Vård och omsorg om äldre

Ur rapporten:

Smärtskattning sista levnadsveckan

Lägst: Boden, Uddevalla, Vansbro 3 procent

Högst: Emmaboda 90 procent

Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre i hemtjänsten

Lägst: Pajala, Ödeshög 0,0 procent

Högst: Öckerö 14,0 procent

Tre eller fler psykofarmaka bland äldre, 75 år och äldre i särskilt boende

Lägst: Pajala 3,8 procent

Högst: Bromölla 32,3 procent

Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten

Lägst: Arjeplog 10,8 procent

Högst: Lessebo 45,0 procent

Tio eller fler läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende

Lägst: Rättvik 11,0 procent

Högst: Tranemo 49,1 procent

Olämpliga läkemedel 75 år och äldre i hemtjänsten

Lägst: Sävsjö 2,1 procent

Högst: Jokkmokk 19,2 procent

Olämpliga läkemedel 75 år och äldre i särskilt boende

Lägst: Aneby, Robertsfors, Svenljunga 0,0 procent

Högst: Smedjebacken, 22,9 procent

Användning av antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i hemtjänsten

Lägst: Arjeplog, Lekeberg, Tomelilla, Åsele, Åtvidaberg 0,0 procent

Högst: Haparanda 11,8 procent

Användning av antipsykotiska läkemedel, 75 år och äldre i särskilt boende

Lägst: Kungsör 1,1 procent

Högst: Ovanåker 29,4 procent