Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten uppdraget att samordna och planera beredskapen för att ta emot och distribuera vaccin till landsting och regioner, om en pandemisk influensa inträffar. Det ska göras i samråd med Sverige Kommuner och landsting, SKL.

Folkhälsomyndigheten ska tillhandahålla vaccinet till landstingen och bestämma vilka volymer som ska avropas.