Björn Hansell, andre vice ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Foto: Rickard L Eriksson

Utlandsutbildade läkarstudenter har i flera fall inte kallats till en enda AT-intervju, trots att de väntat längre än genomsnittstiden på en AT-plats, och trots såväl vikariat som forskarerfarenhet. Det menar Sylf Göteborg, som vid Sylfs fullmäktige i fredags lade fram en motion om att föreningen skulle inventera eventuell diskriminering.

Inför omröstningen redogjorde styrelsen för problemen med en sådan inventering, såsom att diskriminering är juridiskt definierat och att missgynnande, som det i så fall skulle kallas, i praktiken är svårt att inventera. Men styrelsen presenterade också sitt arbete med en sorts certifiering för arbetsgivare. Den inriktar sig dock inte enbart mot diskriminering, utan ska göra AT-rekryteringen mer rättvis i största allmänhet och hjälpa arbetsgivaren att hitta rätt kompetens.

– Vi försöker inte ta över arbetsgivarnas rekryteringsprocess, utan vi försöker peppa dem att vara kompetensfokuserade, säger Björn Hansell, andre vice ordförande i Sylf.

– Om de som sköter rekryteringen har svårt att bedöma de sökandes kompetens går de på magkänsla. Då finns en risk att urvalet påverkas negativt av undermedvetna föreställningar kring egenskaper som ålder, kön och etnicitet, säger han.

»Schysst rekrytering« är arbetsnamnet på denna certifiering, och centralt i den är en checklista. Genom att uppfylla punkterna i checklistan hoppas Sylf att arbetsgivaren ska få hjälp att hitta de lämpligaste personerna och att de godtyckliga delarna av rekryteringsprocessen försvinner.

Så här ser en del av innehållet ut:

  • Arbetsgivaren ska ta fram skriftliga kriterier för vilka faktorer som anses meriterande vid rekryteringen.
  • Meritkriterierna ska framgå i utlysningstexten.
  • Ansökningar behandlas anonymt.
  • Arbetsgivaren ska visa att de som kallats till intervju faktiskt har bäst meriter.
  • Om intervjuer görs ska de vara strukturerade och framtagna i samarbete med Sylf.

Arbetsgivare som uppfyller kraven i checklistan och övriga delar i certifieringen kan visa upp för sökande att de gjort sig förtjänta av Sylfs certifiering.

– Det de får är rätten att säga »vi samarbetar med Sylf och har en schysst rekryteringsprocess«, säger Björn Hansell.

Styrelsens förslag möttes av vissa praktiska frågor, som hur anonym en ansökan egentligen blir om det står ett utländskt universitet på cv:t. Men fullmäktigeförsamlingen visade stort stöd för certifieringen. Det gällde även Sylf Göteborg som jämkade sig angående sin motion.

»Schysst rekrytering« ska även kunna användas till rekrytering av annat än AT.

– Det bygger på teorier om hur man gör en kompetensbaserad rekrytering. De används till alla möjliga rekryteringsprocesser och yrkesgrupper, säger Björn Hansell.

När är certifieringen klar att användas?

– Tanken är att vi ska prova i några landsting i höst. I början av 2018 hoppas vi kunna lansera den i hela Sverige.