Forskarna har analyserat samtliga journaler för de 135 950 patienter som mellan 2006 och 2010 avled av hjärtinfarkt inom 28 dagar efter det att de hade besökt sjukhus. 51 procent av dem dog utan att ha blivit inlagda på sjukhus, övriga 49 procent blev inlagda och avled där, eller inom 28 dagar efter sjukhusbesöket. 

Av de 49 procent som var inlagda, 66 490 patienter, hade 49 procent akut hjärtinfarkt som primär diagnos och 18 procent hade det som en bidragande dödsorsak.

De resterande fallen, cirka 33 procent av de patienter som varit inlagda på sjukhus, 21 677 patienter, saknade noteringar om symtom på hjärtinfarkt i sina journaler.

– Läkare är väldigt duktiga på att behandla hjärtinfarkter när de är den främsta orsaken till inläggning på sjukhus, men vi är inte särskilt bra på att behandla när hjärtinfarkt inte är den primära diagnosen eller på att plocka upp subtila signaler som kan peka på en nära förestående död orsakad av hjärtinfarkt, säger Perviz Asaria, en av huvudförfattarna till studien från Imperial College London till BBC

Läs mer:

Artikeln i the Lancet: 
Acute myocardial infarction hospital admissions and deaths in England: a national follow-back and follow-forward record-linkage study