Manifestationen skedde i samband med Stockholms läns landstings fullmäktigemöte. Demonstranternas kritik bottnar i det pressade och kärva läget för sjukhusen i länet. Speciellt gällande situationen med sjuksköterskorna, vilket har lett till att sjukhusen i Stockholm bland annat fått allt större problem att hålla vårdplatser öppna.

Enligt statistik från SKL som presenterades i januari i år framkom att antalet vårdplatser i Stockholm minskat från 1,74 till 1,55 per 1 000 invånare, och antalet stängda vårdplatser var omkring 600.

– 4 600 inställda operationer och 600 stängda vårdplatser förra året bara i Stockholm talar sitt klara språk, sa läkaren Darius Barimani i sitt öppningstal.

Han arbetar på Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och är också medlem i Socialistiska läkare, en av organisationerna som utgör nätverket »Vården vittnar« som arrangerar demonstrationen.

Hur tycker du att demonstrationen gått?

– Jag är faktiskt besviken på hur dålig uppslutning det är. Det känns som att det är fler journalister än vad det är vårdtagare och vårdgivare. Och med tanke på hur upprörda mina patienter blir varje dag, och hur mycket man hör i medierna kan jag verkligen inte förstå att folk inte sluter upp. Varför de inte gör det för sin egen skull. Vården är inte ett ställe där man kan garantera patientsäkerheten, och det är inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det gör mig lite ledsen, säger Darius Barimani

– Men man märker på politikerna att de blir lite stressade och påverkade av att vi är här. Förhoppningsvis gör det någon liten nytta och kanske hjälper det någon stackars patient att inte få sin operation inställd, fortsätter han.

Flera landstingspolitiker sökte sig ut från fullmäktigemötet för att lyssna på demonstranterna och svara på frågor. Från Alliansen fanns barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD) på plats. Hon välkomnar att fler engagerar sig i vårdfrågorna. På en fråga från Dagens Nyheter om det är rimligt att det är 100 färre öppna vårdplatser nu jämfört med för ett år sedan samtidigt som länet växer, svarar Ella Bohlin:

– Jag och mina allianskollegor vill inte ha en enda stängd vårdplats. Orsaken till att det ser ut så här är delvis att det saknas specialister, vi saknar sjuksköterskor. Om en vårdplats ska kunna vara öppen måste den vara bemannad.

Ella Bohlin berättade också att man lagt fram ett nytt förslag om en ny specialistutbildning i Stockholm. Tanken med förslaget är att man ska kunna vidareutbilda sig med full lön, och på sätt uppmuntra fler att vidareutbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterskor där det i dag råder stor brist.

Även oppositionen i landstinget fanns i parken för att svara på frågor.

– Vi lyfter fram att det behövs ett samlat grepp för att öppna de stängda vårdplatserna och vi behöver se både till er arbetsmiljö och till patientsäkerheten, sa landstingsråd Susanne Nordling (MP)

Håkan Jörnehed, landstingsråd för Vänsterpartiet beklagade de stängda vårdplatserna.

– Vi har precis haft en debatt här inne i landstinget om de stängda vårdplatserna och det man kan konstatera är att stängda vårdplatser har tyvärr blivit normalläge. Det måste vi förändra för er arbetssituation och för de patienter ni tar hand om, sa han.

Darius Barimani menar dock att landstingspolitikerna har ett stort ansvar för situationen. Han anser att huvudproblemet är sjuksköterskornas löner och arbetsvillkor, och att politikerna ställer sig bakom lönetak och det han anser vara en lönekartell där sjukhusen gått samman för att hålla nere lönerna.

– Landstingspolitikerna säger att det egentligen är arbetsgivarnas fel, eftersom sjukhusen bestämmer om lönerna. Men samtidigt har de rekommenderat lönetak och de ställer sig bakom lönekartellen och är emot en allt för radikal löneutveckling. Och sedan tillåter de alla pengar som läggs ner på konsulter som hade kunnat läggas på annat. De har huvudansvaret, absolut. Inte sjukhusen.

Tanken är att manifestationen ska hållas igen vid de kommande två fullmäktigemötena i maj och juni. Ett syfte med det är enligt Darius Barimani att agera och försöka få till en förändring före sommaren.

– Just nu är det fortfarande ett hanterbart läge, även om det är fruktansvärt med långa väntetider och en enorm platsbrist. Men sommaren närmar sig med stormande steg och då vet alla att det kommer bli ett helvete igen med platsbristen. Det kommer vara det enda vi snackar om på morgonmötena, hur patienter övernattat på akuten och att vi är tvungna att ställa in hur många operationer som helst. Vi demonstrerar också under parollen att vi inte klarar en sommar till.