– De offentligt driva vårdcentralerna i Varberg fungerar väldigt dåligt med bland annat läkarbrist. Om man då har en välfungerande vårdcentral som vi har, med hög patientnöjdhet, då blir patienterna som inte får tid hos en regional vårdcentral desperata och listar om sig och vill komma till oss, säger Per Repfennig.

– Men jag anser att vi inte kan sköta hela Varbergs sjukvård. Det fungerar inte så. Man måste få införa ett tak, så att man kan sköta de patienter man har så att det inte riskerar patientsäkerhet och arbetsmiljö, fortsätter han.

Per Repfennig startade Läjeskliniken 2007 och vårdcentralen har i dagsläget knappt 5 300 listade patienter. Enligt honom har problemen för de vårdcentraler som drivs av regionen pågått under en längre tid och beror, anser han, bland annat på omorganisationer och beslut om hyrläkarstopp.

– Det är lite halvkris just nu, och när regionen inte kan uppfylla sitt uppdrag skjuter de problemet till oss. Då måste jag kunna säga stopp. Det är min åsikt.

Tommy Rydfeldt (L), ordförande för närsjukvården i Region Halland, medger att just Läjeskliniken haft mycket nylistning, men menar samtidigt att så också är fallet för de offentliga vårdcentralerna.

– Halland är ett enormt tillväxtlän. Alla vårdcentraler får pålistning, men Läjeskliniken har fått mer än andra, på det sättet förstår jag honom. Men det är snarare ett generellt problem som uppstår när vi har en sådan enorm befolkningsutveckling som vi hade förra året – det blir en press på samtliga vårdcentraler. I slutändan blir det en resursfråga. Vi måste generellt titta på om resurserna räcker. Då är inte tak lösningen, utan då är det en resursdiskussion vi måste ta.

Per Repfennig menar att situationen med de dåligt fungerade offentliga vårdcentralerna gör att det till stor del är kroniskt sjuka patienter, som är i stort behov av att träffa en läkare, som söker sig till Läjeskliniken. Tvärt emot vad han uppfattar som politikernas farhågor – att ett patienttak skulle leda till att vårdcentralen i stor utsträckning skulle lista friska patienter. För att undvika sådana effekter menar han man skulle kunna ha ett tak och en väntelista som sköts av regionen. På så sätt får vårdcentralen ingen kontroll eller valmöjlighet över vilka patienter som listas på.

Tommy Rydfeldt menar å sin sida att tak inte är lösningen och att det finns starkt politiskt stöd för att inte införa något sådant.

– Frågan prövades 2015 när vi gjorde om vårdvalet och det var full politiskt enighet om att inte införa något tak. Skälet är att vi inte vill ha den danska situationen. I december rapporterade Danmarks Radio att 56 procent av läkarna i Danmark satt tak. På Bornholm var det 92 procent. Det gör att om man bor på landsbygden så kanske inte den enda vårdcentralen kan ta emot, utan man får kanske åka sex mil till den vårdcentral som kan ta emot, säger han.

– Vi vill inte heller att man ska kunna sortera patienten. Tillåter vi tak innebär det en risk att man gärna sätter tak utåt, men tar in patienter ändå.

Per Repfennig anser att regionen skulle kunna hålla i kösystemet så att vårdcentralerna inte vet vilka patienter man får. Vad säger du om det?

– Det är fortfarande så att patienter nekas att komma till den vårdcentral man bor närmast. Det danska exemplet avskräcker. När 56 procent av alla läkare satt tak innebär det att man urgröper valfriheten mycket kraftigt.

Per Repfennig vidhåller dock att vårdcentraler måste kunna få sätta ett stopp för nya patienter.

– Man måste få bestämma själv hur många man kan ta hand om. Eller så bestämmer man att riktvärdet är 1 500 patienter per doktor, och vill man gå över det får man se till att man via mätbara parametrar klarar att sköta sin vård. Men man måste få säga: »Stopp, vi klarar inte av att ta emot fler patienter«. Så gör förskolor, tandläkare och även sjukhusen säger stopp. De bussar ju sina patienter till olika sjukhus om de har fullt, men vårdcentraler får tydligen inte göra det. Det är väldigt konstigt.

Med tanke på det fria vårdvalet, hur ska du kunna stoppa patienter att lista sig hos er?

– Vi kan inte stoppa dem som listar sig via regionens hemsida, men vi kan gå ut i tidningen och säga att vi inte tar emot fler patienter.

Om man vänder på det, är det inte bra att patienter vill komma till er vårdcentral? 

– Det är bra att vi är populära. Vi vet att vi gör ett bra jobb. Mitt förslag, som redan används i regioner som Stockholm och Gotland, är: Man får ha ett tak, men om någon utanför kommunen flyttar hit, eller om de föds i mitt samhällsansvarsområde, får de självklart lista sig på min vårdcentral. Är man listad på en annan vårdcentral i kommunen och vill lista sig här i stället, då får man däremot snällt vänta i kön. Som det är nu så flyr regionen från sitt ansvar. Regionen sätter in hyrläkarstopp, bemannar inte sina vårdcentraler, och förväntar sig att jag och de andra privata vårdcentralerna ska lösa problemet.