Orsaken till Region Skånes medicinska revision var den kritik mot Vidarkliniken som Stockholms läns landsting riktade utifrån en granskning av ett 30-tal journaler, enligt ett pressmeddelande från Vidarkliniken. 

Region Skåne har avtal med Vidarkliniken för behandling av patienter med cancer, fibromyalgi och utmattningsdepression, enligt Sveriges Radio Malmöhus.

Regionrådet Carl Johan Sonesson (M) har fortsatt förtroende för vården på Vidarkliniken.

– Det verkar inte vara några problem överhuvudtaget. Den vård de från Skåne har fått verkar ha fungerat väldigt bra, så det råder ingen tvekan om att avtalet ska fortsätta, säger han till Sveriges Radio.

Som Läkartidningen har berättat tidigare har Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen sagt upp delar av sina avtal med Vidarkliniken, som bedriver en kombination av traditionell skolmedicin och kompletterande terapier.

Tidigare artiklar:

Västra Götaland avslutar avtal med Vidarkliniken

Vidarklinikens avtal avslutas

Vidarkliniken kan mista avtal