Det var i april 2014 som Karl-Henrik Grinnemo anmäldes för misstänkt oredlighet i forskning av en av Paolo Macchiarinis medarbetare. Anklagelserna gällde bland annat att Grinnemo olovligen skulle ha använt forskningsdata från en forskargrupp som leddes av Paolo Macchiarini.

2015 granskade det dåvarande etikrådet på Karolinska institutet ärendet. Rådet ansåg att det förekommit allvarliga avvikelser från god forskningssed. Den dåvarande KI-rektorn Anders Hamsten anslöt sig till etikrådets bedömning och beslutade att Karl-Henrik Grinnemo gjort sig skyldig till oaktsamhet, men inte oredlighet i forskning.

När Anders Hamsten senare avgick skickade KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright ärendet vidare till expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.

I expertgruppens yttrande från december förra året sågas bedömningen som KI:s etikråd gjort. Expertgruppen anser att anklagelserna mot Karl-Henrik Grinnemo är grundlösa, och att han haft rätt att använda de data som anklagelserna gäller.

Expertgruppen menar vidare att Karl-Henrik Grinnemo förvisso agerat på ett tveksamt sätt, men att det snarare bottnar i kultur- och systemfel i den forskargrupp där han ingick, och att en enskild person inte kan lastas för det.

Dessutom anser expertgruppen att det är särskilt anmärkningsvärt att den tidigare rektorn Anders Hamsten i uttalanden understrukit och förstärkt etikrådets hållning i ärendet.

Det beslut som vikarierande rektor Karin Dahlman-Wrigh nu tagit är i linje med expertgruppens yttrande. Det innebär en ändring av det tidigare beslutet och att Karl-Henrik Grinnemo inte varit oaktsam.

– KI:s tidigare rektor gjorde bedömningen att det kunde ha handlat om plagiat. I och med dagens beslut frias Karl-Henrik Grinnemo från misstankarna om plagiat, säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i ett pressmeddelande.

Läs också:

KI sågas för fuskanklagelser mot visseblåsare i Macchiarini-ärendet