Sunderby sjukhus. Foto: Anders Alm

Problemet bottnar till stor del i att det saknas kommunala korttidsplatser för färdigbehandlade patienter. Nu uppmanar 29 läkare vid Sunderby sjukhus kommunalråden i Luleå och Boden att göra allt de kan för att ordna fram sådana platser.

– Förut kunde man oftast ordna fram platser till de patienter som behövde dem och det var enstaka tillfällen som det blev problem, men nu är det dagligen som det är fullt, säger ST-läkaren Ida Skeppar till P4 Norrbotten.

Enligt läkarna leder platsbristen till att nya patienter inte får den vård de behöver.

– Det här är patientfarligt eftersom sjukare patienter skickas hem eller måste ligga kvar på akuten när platser på de andra avdelningarna inte frigörs, säger Arne Hassler, överläkare på Sunderby sjukhus.

Luleå kommun svarar i ett pressmeddelande att man öppnat 18 nya korttidsplatser under 2016 och att kommunen lyckats ta hem fler utskrivningsklara patienter än tidigare, men att väntetider fortfarande kan uppstå.

– Vi håller på att utveckla vårt arbetssätt så att ingen ska behöva vara kvar på sjukhuset när man är utskrivningsklar, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun, i pressmeddelandet.

Även i Bodens kommun, som enligt SVT Norrbotten hade 13 färdigbehandlade patienter kvar på Sunderby sjukhus under gårdagen, vill man ta tag i problemet.

– Vi måste ta tag i det här nu. Vi måste hitta en framtida långsiktig lösning tillsammans med Region Norrbotten, säger kommunalrådet Inge Andersson (S) till SVT Norrbotten.