Anna Nergårdh. 

Den 2 mars fick Anna Nergårdh uppdraget av regeringen. Den 6 mars rivstartade arbetet och redan i början av juni ska det första delbetänkandet lämnas in. I det ska hon bland annat rita upp en färdplan för vårdens strukturomvandling och en målbild som bygger på tre principer:

  • Vården ska ges nära befolkningen.
  • Vården ska ges som öppenvård i första hand.
  • Slutenvård kan ges på annan plats än vårdinrättning.  

– När vi säger det undrar många »juni i år?!«, säger hon leende.

På Svensk förening för allmänmedicins (SFAM) kongress i Karlstad stod hon för första gången på samma scen som den tidigare nationella samordnaren och infektionsläkaren Göran Stiernstedt. Hennes uppgift är att skruva vidare på förslagen i det 700 sidor tjocka betänkandet »Effektiv vård«.

De berömmande orden mellan de två nationella utredarna var många.

– Jag tror inte att jag hade tagit över den här stafettpinnen från någon annan än just Göran, sa Anna Nergårdh.

Göran Stiernstedts huvudbudskap är att satsa på primärvården. I dag går 17 procent av hälso- och sjukvårdsbudgeten till primärvården. Enligt Göran Stiernstedt bör det på sikt ökas till minst 25 procent.

– Det är en svår resa och den kommer inte att gå på en dag precis. Sjukhusen måste öppna upp sig. Jag är säker på att specialisten i allmänmedicin är grunden, men vi kommer att ha andra typer av specialister i den öppna vården i framtiden.

Att resan är nödvändig står däremot helt klart, enligt både Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh.

– Även om vi har en massa bra cancerresultat och hjärtinfarktsresultat tycker jag inte att vi kan vara stolta över svensk sjukvård om inte den svenska befolkningen är nöjd, sa Göran Stiernstedt.

Anna Nergårdh ska gå vidare med hans idéer genom att göra ytterligare analyser och i vissa fall konsekvensanalyser av förslagen.

– Vi får titta på alla förslagen i »Effektiv vård«, men några av förslagen måste vi titta på och gå vidare med enligt direktivet.

Punkterna som måste vara med är bland annat ett nationellt uppdrag för primärvården, ett tydligare akutuppdrag, en ny vårdgaranti och så förstås frågan om hur resurser ska föras över från den slutna till den öppna vården.

När Anna Nergårdh utsågs av regeringen i mars beskrev hon själv uppgiften som »det stora jobba-ihop-uppdraget«. Nu har hon döpt utredningen till »Samordnad utveckling för god och nära vård«. Och just samordning och samverkan beskriver hon som grundläggande.

– Viktigast av allt är att detta ska ske i dialog med vårdens olika aktörer. Vi fokuserar just nu väldigt mycket på det.

Flera luttrade distriktsläkare i publiken med lång erfarenhet påpekade att de hört i flera decennier att det ska satsas på primärvården utan att något hänt, och undrade varför de ska våga tro på förändring nu.

– Jag tycker att det finns en större vilja till samverkan än det gjort tidigare. Att den här förflyttningen är alldeles nödvändig tror jag alla är väldigt överens om, sa Anna Nergårdh.

Göran Stiernstedt höll med.

– Jag upplever en politisk enighet över i princip alla gränser om de övergripande principerna och att det är dags nu.

Att resan till stor del måste ske långsamt och metodiskt, var något som både Göran Stiernstedt och Anna Nergårdh framhöll.

– Vi vet att det är bråttom. Vi vet att det är dags nu. Vi vet att ni allmänläkare och många andra har en enormt ansträngd arbetssituation, sa hon och fortsatte:

– Det handlar om att flytta kompetenser och i slutändan individer och ändra arbetssätt. Det är inte så att vi bestämmer ett datum och så händer det.

Hennes bedömning är att det gått bra om svensk sjukvård klarar av att gå från dagens sjukhustunga vård mot den nya målbilden för vården inom tio år. En stor del av förändringarna handlar om lagändringar som måste passera genom den demokratiska processen. Andra förändringar måste få ta tid av andra skäl, enligt Anna Nergårdh, som poängterade att det är viktigt att kvaliteten bibehålls under övergången och att bra existerande lösningar får vara kvar.

– Vi tror att ganska mycket går att göra ganska snabbt under utredningstidens gång. Men vi tror också att en del saker måste ta längre tid om vi ska uppnå målbilden.

Läs också:

Hennes uppdrag – förändra sjukvården: »Det här är en systemförändring«