Region Skåne går mot ett ekonomiskt resultat på 1,2 miljarder kronor mindre än beräknat i år, åtminstone om man får tro de nuvarande ekonomiska prognoserna. Det rör sig dock fortfarande om ett överskott, men inte så stort som planerat.

Därför har regiondirektören Alf Jönsson tryckt på bromspedalen och beslutat om ett anställningstak. Totalt sett får regionen inte ha fler anställda än den hade 31 januari i år, med undantag för att sommarbemanningen av naturliga skäl kräver fler.

– Vi har sagt att om vi ser en hög kostnadsutveckling så får vi pausa. Självklart kan vi inom den totala ramen ersätta dem som flyttar eller går i pension, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Samtidigt har Region Skåne en plan om att göra sig oberoende av bemanningsföretag. En del i det är ett framtida hyrläkarstopp. Det är dock inget som ska påverkas av anställningstaket, menar Alf Jönsson.

– Det arbetet fortskrider. Det är inbakat i helheten med anställningstaket.

Men anställningstaket väcker ändå oro i Läkarförbundet. Med taket kan hyrpersonal ersättas med tillsvidareanställningar, men inte med annan hyrpersonal. Det kan bli problem för vissa verksamheter.

– Flera vårdcentraler är beroende av hyrpersonal och det är svårt att rekrytera fast personal. Så där vet jag inte hur de har tänkt, säger Monica Prieto-Arnfelt, ordförande i Östra Skånes läkarförening.

Anställningstaket gäller till dess att ett nytt beslut har fattats. Under tiden försöker läkarföreningarna i Skåne få regionledningen att tänka om.

– Vi vill ju mena att vården är ett kunskapsföretag. Vill man producera mer måste man ha mer folk, helt enkelt. Vi försöker påpeka det i de forum vi har med arbetsgivaren, men det känns inte som att vi får mycket gehör, säger Monica Prieto-Arnfelt.

Alf Jönsson påpekar att taket är satt till antalet anställda totalt sett. Det kan alltså gå att disponera om personalen mellan enheterna.

– Träffar man en överenskommelse sinsemellan är det inget som jag har något emot.

Växer för fort

Antalet anställda i Region Skåne har ökat med cirka 1 000 på mindre än ett år. Sedan 1 januari 2014 har 3 000 personer anställts.

Kostnadsökningen för läkemedel och pensioner mellan 2016 och 2017 är närmare en miljard.