65 procent av de 20 landsting och regioner som svarat på SKL:s enkät om sommarplaneringen uppger att bemanningsläget i vården är sämre nu jämfört med hur det såg ut inför förra sommaren. Ett landsting, Blekinge, anser att bemanningssituationen ser bättre ut än i fjol.

Bland de mest svårrekryterade yrkeskategorierna anges sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor.

På många håll är det också svårt att rekrytera barnmorskor. Ett exempel är Västerbottens läns landsting, som meddelar att de har svårt att klara bemanningen för förlossningsvården i sommar. Det innebär att personalen inom förlossningsvården får begränsad semester, och att kvinnor som i vanliga fall skulle föda i Umeå men bor i närheten av sjukhusen i Lycksele respektive Skellefteå uppmanas att söka sig dit i stället.

Däremot bedömer färre landsting, 45 procent jämfört med 60 procent i fjol, att läkare är svåra att rekrytera. SKL konstaterar att det, precis som under övriga året, är svårt att rekrytera läkare till specialiteterna allmänmedicin och psykiatri.

Enligt SKL:s enkät genomförs ett antal åtgärder för att säkerställa att vården ska vara tillgänglig och patientsäker även under sommaren. Det handlar bland annat om tidig planering, extra ersättning för flytt av semester och stärkt samarbete mellan primärvård och kommuner.

Dessutom konstaterar SKL att flera landsting satsar på förändrade arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om att anlita särskild personal som utför mathantering och administrativa uppgifter, att undersköterskor fortbildas för att ta hand om fler uppgifter och att man utbildar operationsassistenter som stöttar operationssjuksköterskor.

SKL:s enkät, som genomfördes under april, kommer precis som tidigare år följas upp i en utvärdering efter sommaren.

Enkäten finns att ta del av här.

Läs också:

120 läkare kräver svar på hur bemanningskrisen ska lösas i Östergötland

Läkarprotester mot neddragning av vårdplatser i Visby

Läkare i Gävleborg slår larm om platsbrist