För nästan ett år sedan uppmärksammade Läkartidningen att 17 anställda på operationsavdelningen vid Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan plötsligt fick besvär med luftvägarna i form av stickningar och andningssvårigheter.

Sjukhuset stängde tillfälligt operationssalar och planerade operationer ställdes in. Senare genomfördes en utredning av ett utomstående bolag för att försöka ta reda på vad som orsakade symtomen hos personalen, men inget hittades.

Problemen ledde till att Arbetsmiljöverket i februari i år genomförde en inspektion där det framgick att fem anställda fortfarande har tydliga symtom när de vistas i operationsavdelningens lokaler. Nu kräver myndigheten att arbetsgivaren tar fram en handlingsplan där det tydligt ska framgå vilka fortsatta åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med inomhusmiljön.

Katarina Strid, överläkare och klinikombud på anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken samt huvudskyddsombud i NU-sjukvården, kan just nu inte säga mer än att hon känner till att problemen finns kvar, men att hon är kallad till ett informationsmöte på torsdag.

– Man har väl aldrig hittat något utlösande agens där man kan säga »det här var det«. Däremot har arbetsgivaren tagit det hela på stort allvar, tycker jag. De har kopplat in externa aktörer som varit här och mätt och kollat saker och ting. Det finns några stycken som fortfarande har symptom, då framför allt luftvägssymtom, säger hon.

Enligt henne är det främst andra personalgrupper och inte läkarna som råkat ut för problemen på avdelningen.

– Mig veterligen är det inga läkare som blivit drabbade.

Arbetsmiljöverket tillägger i sin skrivelse att även om problemen är komplexa så fråntar det inte arbetsgivaren ansvaret att arbeta förebyggande så att personalen inte drabbas av byggnadsrelaterad ohälsa. Följs inte kraven riskerar arbetsgivaren att få föreläggande eller förbud.

Arbetsmiljöverket har dessutom planerat ett återbesök till arbetsplatsen i början av maj i år.

Läs också:

Operationspersonal på NÄL drabbade av akuta luftvägsproblem