Överlevnaden i barncancer har ökat stadigt sedan 1970-talet. I dag överlever 80 procent av barnen som drabbas.

Fler skulle dock kunna överleva med nya behandlingsmetoder som kan användas vid sidan av operation, cytostatika och strålning, enligt Barncancerfonden. I den årliga Barncancerrapporten riktas kritik mot att majoriteten av de nya läkemedlen – 60 procent – bara testas på vuxna cancerpatienter trots att EU införde nya regler 2007 som skulle leda till att läkemedelsföretagen forskade och testade fler mediciner för barn.

Enligt en rapport från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har lagen också lett till fler och bättre läkemedel för barn i EU. I en kommentar i Läkartidningen konstaterar dock Anders Rane, senior professor vid Karolinska institutet, att förutsättningar måste skapas för ett svenskt nätverk för kliniska läkemedelsstudier på barn.

– Historiskt sett har det ansetts oetiskt att testa mediciner på barn. Det har lett till att barnläkare får pröva sig fram med vuxenmedicin när inget annat ger effekt. Ibland har det fungerat, ibland inte. Ibland leder många försök till kunskap som går att använda. Men det tar alldeles för lång tid och resultaten är inte vetenskapligt säkerställda. Under tiden dör barn i cancer, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden, i ett pressmeddelande.

Fonden kräver nu att EU ändrar reglerna för läkemedelstester så att läkemedelsbolagen tvingas ha med barnperspektivet när de tar fram nya mediciner, och att svenska politiker arbetar för att få till en förändring. De kräver även nya finansieringsmodeller. Exempelvis att stat och landsting bidrar ekonomiskt när läkemedelsbolag tar fram mediciner för ovanliga diagnoser.

Enligt Barncancerfonden behövs också mer tid och pengar för att barnonkologer och barnsjuksköterskor inom barnonkologi ska kunna forska, samt att kulturen förändras så det blir enklare att söka tillstånd för klinisk prövning på barn.

– Att 80 procent av barnen överlever sin cancer räcker inte. För att höja denna siffra krävs engagemang från samhälle och läkemedelsbolag, samt att läkare och sjuksköterskor ges tid och möjlighet att forska, säger Kerstin Sollerbrant.

Barncancerrapporten 2017 hittar du här.