Arbetsdomstolen fastställer den tidigare domen från Jönköpings tingsrätt. Det har inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom beslutet att neka barnmorskan anställning inte grundades på hennes religiösa tro utan på att hon inte ville utföra vissa av de arbetsuppgifter som ingick i anställningarna.

Det har inte heller skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet eller någon indirekt diskriminering, enligt Arbetsdomstolen. Regionen har rätt att kräva att barnmorskor ska vara beredda att arbeta med samtliga arbetsuppgifter, inklusive aborter.

Bakgrunden är att barnmorskan sökt jobb vid tre kvinnokliniker inom Jönköpings län, men nekats anställning eftersom hon inte ville utföra aborter på grund av sin kristna tro. Hon stämde då Region Jönköpings län för att hon nekats anställning, inte fått betalt för att färdigutbilda sig till barnmorska och – enligt henne – utsatts för kränkande uttalanden.

Jönköpings tingsrätt ansåg dock inte har hon har utsatts för diskriminering. Det anser inte heller Diskrimineringsombudsmannen, DO.

»Tingsrätten bedömer vidare att villkoret att en barnmorska ska kunna utföra aborter är både lämpligt och nödvändigt. Tingsrätten anser därför inte att barnmorskan diskriminerats«, skrev tingsrätten i ett pressmeddelande i och med att domen kom 2015 och överklagades av barnmorskan.

I och med fallet med barnmorskan som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har en debatt om en samvetsklausul för vårdpersonal diskuterats. Något som Läkarförbundet är negativt till. En sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten, enligt förbundet.

Barnmorskan kommer att överklaga Arbetsdomstolens beslut till Europadomstolen, uppger hennes juridiska ombud i ett pressmeddelande.


Läs mer:

Barnmorska överklagar dom

Barnmorskan ej diskriminerad

DO: Barnmorskan inte diskriminerad

Läkarförbundet: Nej till samvetsfrihet