Tanken med e-tjänsten »Hälsa för mig« är att alla invånare som vill ska kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Men den ska också utgöra en plattform för företag och organisationer som utvecklar andra hälsorelaterade applikationer. Tjänsten, vars lansering är planerad i år, ska drivas av eHälsomyndigheten.

Som Läkartidningen berättade i december förra året inledde Datainspektionen en granskning av tjänstens utformning. Nu är granskningen klar och Datainspektionen är kritisk.

– Digitala hälsotjänster kan ge den enskilde bättre överblick över sin hälsa och vård men innebär också risker. I det här fallet handlar det om en hälsotjänst som kan komma att beröra en stor del av Sveriges befolkning och bli en mycket stor samling av känsliga personuppgifter. I utformningen av Hälsa för mig har man sett till möjligheterna med att samla och utbyta hälsoinformation och inte tagit hänsyn till att hälsokontot ska vara till för den enskilde, säger Katarina Tullstedt, chef för Datainspektionens enhet som granskar hälsovården, i ett pressmeddelande.

Enligt Datainspektionen kan eHälsomyndigheten komma att hantera personuppgifter i strid med såväl personuppgiftslagen som offentlighet- och sekretesslagen. Därför listar Datainspektionen ett antal förelägganden som måste åtgärdas innan tjänsten får börja användas.

Bland annat måste eHälsomyndigheten se till att tredjepartsföretag som utvecklar applikationer för tjänsten bara får ta del av uppgifter som behövs för den aktuella applikationen, och att användarnas övriga personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst och spridning.

– Eftersom det kan det bli fråga om en mycket stor samling känsliga personuppgifter anser Datainspektionen att »Hälsa för mig« bör regleras i lag, säger Katarina Tullstedt.

Ta del av Datainspektionens beslut här.

Läs mer:

Datainspektionen granskar hälsokonto från eHälsomyndigheten

Personligt hälsokonto till alla

Begränsad kunskap om risker med digitala hälsouppgifter