Från och med maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen gälla i Sverige. Det innebär att personuppgiftslagen ersätts med EU-gemensamma regler för behandling av personuppgifter.

Men trots det har lagförslaget om en nationell läkemedelslista inte haft den nya dataskyddsförordningen som utgångspunkt.

– Den föreslagna lagen är tänkt att träda i kraft i mitten av nästa år, efter det att Sverige och övriga Europa har börjat tillämpa nya regler för dataskydd. Utredningen har inte klargjort om lagförslaget står i överensstämmelse med förordningen, säger Suzanne Isberg, avdelningsdirektör på Datainspektionen i ett pressmeddelande.

Datainspektionen säger därför nej till förslaget, och anser att man måste ta hänsyn till den kommande förordningen.

– Om de nationella reglerna inte är förenliga med dataskyddsförordningen, är det förordningens bestämmelser som gäller. Det är därför viktigt att analysera vilket utrymme dataskyddsförordningen ger för nationell lagstiftning, säger Suzanne Isberg.

Ta del av Datainspektionens yttrande här.


Läs fler artiklar:

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd

Emma Spak om nationella läkemedelslistan: Ett bra första steg

Efterlängtat lagförslag på plats