Redan under sin första graviditet anmälde mannen Stockholms läns landsting till DO på grund av en spärr mot manliga personnummer i datasystemet Obstetrix, som används inom mödravården. Fosterövervakningssystemet Milou är kopplat till Obstetrix och har samma spärr. Stockholms läns landsting svarade då att ärendet var anmält till leverantörerna av systemen, och att processen att ta bort spärren hade inletts.

När mannen blev gravid på nytt kvarstod dock spärren. Detta innebar att anmälaren inte kunde ha sin journal elektroniskt, utan fick bära med sig sin pappersjournal vid sina besök inom vården under båda graviditeterna. Enligt anmälan löpte han och barnen en patientsäkerhetsrisk och utsattes för missgynnanden i förhållande till andra gravida. Dessutom fick barnen problem att skaffa personnummer.

DO konstaterar att spärren har resulterat i ett missgynnande av anmälaren jämfört med andra gravida. »Det finns ett direkt orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden kön«, skriver DO. 

Stockholms läns landsting skriver i sitt svar till DO att processen att produktionssätta nya versioner av systemen tar 1,5 år, och att det är därför som spärren fortfarande fanns kvar under den andra graviditeten. Enligt landstinget är spärren borta sedan 31 mars i år.

Spärren mot manliga personnummer i Obstetrix skapades i början av 1990-talet för att minska risken för feldokumentation. Möjligheten för män att bli gravida efter könsbyte uppstod efter att steriliseringskravet avskaffades 2013.

 

Läs tidigare artikel:

DO granskar återigen journalspärr för gravida transmän