Bolaget startades av en ideell förening som bildades 2010 av en prefekt och två professorer på KI. Bolaget, vars vd är dotter till en av professorerna, sålde konsulttjänster inom kommunikation och forskning till ett projekt som KI och Stockholms läns landsting driver gemensamt. 

De inblandade är bland annat en professor, en prefekt och en administrativ chef, som samtliga är anställda eller tidigare anställda vid samma institution på KI. De har ingått avtal och gjort affärer med bolaget som företrädare för både bolaget och KI. Sedan starten 2011 har bolaget fakturerat KI nästan 5,6 miljoner kronor, enligt DN

Professorn har fått en formell varning från KI. KI har också anmält den inblandade prefekten till statens ansvarsnämnd, som lämnat över ärendet till polis och åklagare för åtalsprövning.

Det hela avslöjades redan i december 2015, och internrevisionen vid KI fick då försäkringar om att verksamheten skulle upphöra. Men i oktober 2016 upptäcktes att verksamheten fortfarande pågick. Enligt revisionsrapporten, som DN tagit del av, bryter hanteringen mot KI:s interna jävsregler och innebär förtroendeskadliga bisysslor.

»Gränser mellan verksamhet och personal på KI respektive (Bolaget) är inte tillräckligt tydliga, utan har i stället blandats ihop på ett oacceptabelt sätt«, står det bland annat.

– Det här är givetvis både väldigt tråkigt och mycket allvarligt. Det är helt oacceptabelt på alla sätt, säger Per Bengtsson, universitetsdirektör vid Karolinska institutet till DN.

Att utredningen dragit ut på tiden förklarar han med att det var många personskiften och tuff arbetsbelastning efter Macchiarini-affären.

Alla utbetalningar till bolaget har stoppats.