Kerstin Jeding, vice vd och leg psykolog på Stressmottagningen i Stockholm.  Foto: Karl Gabor

– Det saknas information om den här diagnosen och det finns en längtan efter mer kunskap, både från specialister och forskare, säger Kerstin Jeding, som är psykolog och vice vd på Stressmottagningen i Stockholm.

Syftet är att dela information med varandra för att kunna jämföra resultat och därmed förbättra vården för patienterna.

Har ni någon tidsplan?

– Nej, det har vi inte än, vi kommer att börja arbetet i arbetsgruppen nu. Vi fick rådet av QRC Stockholm, som var med på mötet och svarade på frågor om kvalitetsregister, att börja litet för att komma igång.

På mötet 24 april deltog bland andra Stressrehab, NSU i Umeå, och Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU), Göteborg, som är några av få specialistmottagningar i landet som arbetar med utmattningssyndrom. Även forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet deltog.