Folkhälsomyndighetens årsrapport »Folkhälsans utveckling« bekräftar bilden som bland andra Socialstyrelsen gett i sin lägesrapport för hälso- och sjukvården.

Svenskarna mår ganska bra. Dödligheten minskar i hjärt–kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer. Orostecknen är att den psykiska ohälsan verkar öka. Unga och lågutbildade är särskilt utsatta.

Övervikt och fetma ökar också. Drygt hälften av befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma i dag.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten i en kommentar.