Valet av Heidi Stensmyren skedde vid WMA:s rådsförsamling som just nu pågår i Zambia.

– Det är förstås roligt att jag, som ett resultat av Läkarförbundets långvariga och intensiva engagemang i WMA, fått förtroendet att leda den så viktiga etikkommittén. Det finns många angelägna frågor på agendan. Som ordförande för etikkommittén kommer jag att värna och ytterligare stärka WMA:s fokus på medicinsk-etiska frågor, säger Heidi Stensmyren i ett pressmeddelande.

Den så kallade »Medical ethics committee« är en av tre kommittéer inom World Medical Association. Heidi Stensmyren väljs till ordförande under en mandatperiod på två år.