Läkarna Per Jonsson (till vänster) och Fredrik Modig har tagit initiativ till uppropet. Foto: Caroline Strand

– Från att man kommer till jobbet till dess man går är det 190, säger Fredrik Modig, en av läkarna bakom upproret, till Läkartidningen.

– Man får oftast stressa sig genom lunch, vi har så korta tider som möjligt för att göra en professionell bedömning av patienten, och vi har svårt att fixa återbesökstider. Det leder till stress hos många medarbetare. Vi har sett att sjukskrivningarna har ökat kraftigt, säger han.

Enligt läkarna har antalet sjukdagar per distriktsläkare i Lundområdet under fjolåret ökat från 15 till 27. Fredrik Modig menar att Region Skånes vision om »livskvalitet i världsklass« går stick i stäv med situationen i primärvården. Nu kräver läkarna förändring på ett antal punkter:

  • Mer pengar till primärvården för att borga för kontinuitet, koordination, helhetssyn och trygghet.
  • Ett nytt journalsystem för effektivare hantering av patientdata.
  • Skapa en enda primärvårdsförvaltning för hela Skåne.
  • Förbättra arbetsmiljön för att behålla personalen.
  • Satsa mer på ST och fortbildning.

Pengarna är förstås ett problem för regionen. Där menar läkarna att det behövs en omfördelning av resurserna inom hela sjukvårdsbudgeten i Skåne, så att primärvården får mer. Men läkaren Per Jonsson, som tillsammans med Fredrik Modig har tagit initiativet till uppropet, tror även att de andra punkterna på läkarnas kravlista bidrar till en besparing som kan återinvesteras i primärvården. Det gäller till exempel satsningen på fler ST.

– Vi vill att regionen ska satsa mer på utbildningsläkare så att vi kan fylla det gap på 270 specialister som saknas. Det enda sättet att fylla vakanserna är att regionen satsar mer på ST-tjänsterna. Om det saknas 300 specialister i Skåne, så är det över 100 hyrläkare som kostar enorma summor, säger Per Jonsson, som också påtalar vikten av ett nytt journalsystem för primärvården, i stället för PMO som används i dag.

– Där tror vi att det kommer att sparas enorma summor pengar med ett enda gemensamt, kompatibelt system, säger han.

PMO är inte bara ett system som läkarna finner omständligt. Det är dessutom ett annat system än det som sjukhus och kommunal vård använder. Bristen på kompabilitet kostar tid och resurser, och därmed pengar.

– Nu får vi diktera journalen, och så ska den printas ut, och sedan faxas till äldrevården, boenden eller så. Och det är inte integrerat med sjukskrivningsmodul, särskild vårdplaneringsmodul, e-recept och sådant, säger Fredrik Modig.

För att behålla personal måste arbetsbördan mildras, menar primärvårdsläkarna. De vill sätta ett tak på hur många patienter en distriktsläkare ska ha hand om.

– Man ska ta hand om fast personal, till exempel genom att man låser en lista med 1 500 patienter på en distriktsläkare. Nu är det ofta så att en vårdcentral kanske har 14 000 listade patienter, och så slutar en läkare, och en till, och en till… Då ska de få läkare som är kvar ändå ha hand om alla de patienterna, säger Fredrik Modig.

Uppropet samlade 573 underskrifter på bara en vecka, utan att det gått via Läkarförbundet. Men det är inte första gången primärvårdsläkarna ryter ifrån.

– Vi skrev ett liknande brev för ett år sedan. Och det togs väl emot av politikerna, de lyssnade. Men sedan gör de ingenting, i alla fall inte så att det märks på golvet, säger Fredrik Modig.

Politikerna i regionen skyller på varandra när det gäller satsningen på primärvården. Regionrådet Anders Åkesson (MP), som är ansvarig för primärvården, säger till Sveriges Television att han välkomnar uppropet och läkarnas öppna brev. Han påpekar också att den budget, som skulle ha gett primärvården mer pengar genom höjd skatt, röstades ner av oppositionen.

Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Skåne, menar å sin sida att deras budgetförslag hade gett 100 miljoner kronor mer till primärvården utan skattehöjning. Men han tror att primärvården i första hand behöver förändrade arbetssätt och mer utbildning.

Läs även:
Många primärvårdsläkare sjukskriver sig

Minskar bördan med delat ansvar för sjukskrivningar

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter