Sverigedemokraterna säger till Sveriges Radio att de delar flera remissinstansers kritik och att de därför kommer att avstyrka lagförslaget.

Läkartidningen har tidigare berättat om regeringens förslag att förhindra privatisering av universitetssjukhus. Förslaget möttes av kritik, såsom att det skulle kunna hindra vårdens utveckling och det lokala självstyret. Kritiken kommer bland annat från de största landstingen i Sverige, Läkarförbundet, Lagrådet och Sveriges Kommuner och landsting.

En punkt strök regeringen ur lagförslaget: retroaktiva regler som innebar att landstingen inte skulle få överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid en sjukvårdsenhet som vid något tillfälle sedan den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus, till någon annan. Men i övrigt har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet vidhållit sitt förslag. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) har pekat på den strategiska rollen som universitetssjukhusen har och att de därför ska fortsätta i offentlig regi.

Men oppositionspartierna har varit fortsatt kritiska, och den positionen intar nu även SD. Det innebär att det inte har stöd i riksdagen och därför ser ut att röstas ned.

Moderaternas sjukvårdspolitiska talesperson Cecilia Widegren säger till Sveriges Radio att hon hoppas att Gabriel Wikström drar tillbaka förslaget.

– Regeringen hittar ju på problem som inte finns i svensk hälso- och sjukvård. Det här är ju förslag som flera av landstingen inte alls vill kännas vid, och de föreslår ju att man ska kasta det här i papperskorgen, säger hon. 

Läs även
Lagrådet kritiserar förslag om universitetssjukhus och privata försäkringar
Flera kritiska till förslaget om driftsformer för universitetssjukhus
Efter kritiken: Lagförslag om universitetssjukhus ändras