För några veckor sedan larmade personalen på akutmottagningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås om att de inte kom in i journalsystemet Cosmic. Stoppet berörde hela Region Västmanland och pågick i över sex timmar.

Nu ska journalsystemet uppgraderas till en ny version, men enligt Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för journalsystemet, har det inte något samband med stoppet för några veckor sedan.

– Nej, det är helt skilda saker. Vi har planerat för den här uppgraderingen i över ett år. Det som ledde till det oplanerade stoppet för några veckor sedan var att det gjordes arbeten med databasen som krockade och ledde till att det låste sig för oss.

Har ni beredskap att hantera ett eventuellt nytt stopp?

– Det som var allvarligt och ovanligt i stoppet vi hade för några veckor sedan var att vår läskopia som är vårt reservsystem, där man inte kan mata in ny information men där man kan läsa redan inmatad information, också gick ner. Vi har säkerställt att det inte ska kunna inträffa nu. Vi har planerat att ta ner systemet för en uppgradering, så om det mot förmodan skulle bli några sådana problem kan vi backa tillbaka till den version vi har nu. Vi ser inte att det utgör någon stor risk i sammanhanget.

På söndag förmiddag väntas uppgraderingen av Cosmic i Västmanland vara helt klar, men regionen flaggar för att uppgraderingen kan medföra att vårdpersonal i helgen kan behöva hantera vissa uppgifter på papper vilket i sin tur kan leda till ökade väntetider på akutmottagningen.

Läs mer:

Journalkrasch i hela Västmanland

Journalsystemet låg nere i Västerås

Journalavbrott visar behov av ytterligare reservsystem