Den 31 mars gick kollektivavtalet för landstingsanställda läkare ut, men det är förlängt och kan sägas upp med en veckas uppsägningstid. Parterna var överens om att förlänga avtalet eftersom de inte har lyckats komma överens om ett nytt avtal.

SKL/Pacta och Läkarförbundets förhandlingar har gått in i en intensivare fas sedan avtalet inom den konkurrensutsatta industrisektorn blev klart i slutet av mars. Det brukar sätta ribban för löneökningarna på den svenska arbetsmarknaden – det så kallade märket. Industrins avtal är treårigt och anger en löneökningstakt på cirka 2 procent per år – eller totalt 6,5 procent på tre år.

De främsta oenigheterna rör enligt Läkarförbundet dels löneökningarna, dels ersättningen vid beredskap – särskilt den bundna tiden – som förbundet anser är för låg i dag.

SKL har lagt ett förslag som Läkarförbundet har reagerat på. SKL kommer att svara efter påsk. Parterna beskrivs dock fortfarande befinna sig en bra bit ifrån att nå en överenskommelse.

SKL förhandlar även med flera andra fackförbund just nu. Under onsdagen kom SKL och Kommunal överens om att förlänga det nuvarande avtalet som löper ut 2019 med ytterligare ett år.

Läs mer:

Ännu inget nytt läkaravtal i sikte

Läkarförbundets yrkanden inför avtalsrörelsen

Nya tider – gamla strider?

»Nu har vi lagt upp våra kort«