Som Läkartidningen tidigare berättat kommer Nya Karolinska i Solna, NKS, att få en så kallad intensivakut. Dess profil kommer, likt resten av sjukhuset, att vara högspecialiserad vård dit enbart de svårast sjuka kommer.

Det kommer att innebära betydligt färre patienter och tydlig selektering. Och det kan få stora följder för läkarutbildningen och forskningen på KI, berättade Annika Östman Wernerson, dekanus för utbildning på KI, för Läkartidningen.

Nu har KI:s ledning begärt en intern genomlysning för att se effekterna av den nya akutmottagningen på lärosätets utbildningar och translationella forskning.

– I princip har KI inte problem med vårdval och utflyttning, men det kommer att drabba bland annat läkar- och sjuksköterskeutbildningen och kan göra det omöjligt eller försvåra för oss att uppfylla lärandemålen, säger vikarierande prorektor Anders Ekbom, på KI:s webbsida.

Han oroas för hur den patientnära forskningen påverkas, och tror att utbildning och forskning måste flytta med patienterna till primärvård, specialistmottagningar och sjukhus utanför nya Karolinska universitetssjukhuset.

Universitetet har också påtalat för politikerna att de inte fått vara tillräckligt delaktiga i beslutsprocessen som ledde till den nya akutens profil.

Läs mer:

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Så ska patienter styras bort från akutsjukvården i Stockholm

NKS blir med »intensivakut«

Glöm inte utbildningen!