Ole Petter Ottersen tillträder sin anställning den 1 augusti.

– Jag önskar Ole Petter Ottersen lycka till med sitt uppdrag som rektor för Karolinska institutet och ser fram emot ett konstruktivt samarbete framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S), i ett pressmeddelande

Ole Petter Ottersen är professor i medicin och för närvarande rektor vid Oslo universitet. I den programförklaring han tidigare presenterat inför uppdraget som ny rektor skriver han bland annat att han vill stärka det nordiska samarbetet, göra en översyn av organisationen, inrätta vetenskapsombud och knyta utbildningen närmare forskningen.

Inför KI:s hörandeförsamling, som representerar lärare, studenter och övrig personal, har han också sagt att en av hans viktigaste uppgifter blir att skapa entusiasm i organisationen efter Macchiarini-affären.

– Arbetsglädjen har blivit lidande under det här året och som forskare vet jag att för att få något gjort är arbetsglädjen det allra viktigaste, sa han då.

Hans anställning som rektor för Karolinska institutet löper till och med den 28 februari 2022.

Läs också:

Tilltänkt KI-rektor presenterar sin programförklaring

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet

KI:s hörandeförsamling gav Ottersen starkt stöd