Inom den etablerade hälso- och sjukvården finns tydliga regler och rutiner för hur frågor om patientsäkerhet ska hanteras. Men allt fler svenskar väljer att söka vård och behandling utanför den etablerade vården – varför regeringen nu vill se över och stärka patientsäkerhetsfrågorna i denna sektor.

Utredningen syftar också till att undersöka om de bestämmelser som reglerar var gränsen går mellan den etablerade hälso- och sjukvården och andra former av vård och behandling är tillräckligt tydliga, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår bland annat att

  • se över vilken information som finns tillgänglig för patienter som vill välja vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården, både avseende vårdens effekter och vilket rättsligt skydd som finns
  • minska polariseringen mellan den etablerade och icke-etablerade vården genom att främja erfarenhetsutbyten
  • kartlägga forskning och forskningsresultat om behandlingsmetoder utanför den etablerade hälso- och sjukvården
  • lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder utanför den etablerade vården
  • undersöka om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar bör begränsas för den som inte är legitimerad.

Till utredare utses Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Kejll Asplund utredde nyligen Karolinska universitetssjukhusets hantering av händelserna runt kirurgen Paolo Macchiarini.

Läs också:

Stor intervju med Kjell Asplund: »Macchiarini-skandaler kommer att inträffa igen«