»Den klassiska ronden, som den bedrivits i decennier, är omodern, och måste ersättas av samtal i enskilda rum, med full respekt för tystnadsplikt och patientens integritet.« Det skriver Jan Lötvall, överläkare och professor vid Sahlgrenska universitetssjukhusets avdelning för invärtes medicin och klinisk nutrition, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Jan Lötvall beskriver sin egen erfarenhet som patient, då han på en sal med ytterligare tre patienter överhört samtal mellan läkare och patient som rymt såväl djupt personliga som konfindentiella uppgifter. »Med all respekt för den högkvalitativa sjukvård som bedrivs på Sveriges sjukhus, så behöver vi hitta nya arbetsformer för att ersätta det gamla formatet för ronder«, skriver han.

Han framhåller att sjukvårdsteamets samarbete är viktigt och att de beslut kring patientens vård som fattas gemensamt blir väl förankrade. Men enligt honom kan ronden inte anses leva upp till dagens juridiska krav på integritet, sekretess och tystnadsplikt, varför sjukvårdspersonal därmed dagligen oavsiktligt begår lagbrott i samband med ronderna.

Svenska läkaresällskapets etikdelegation har därför också börjat ifrågasätta rondens format, skriver Jan Lötvall. »Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa tillräcklig opinion för att stoppa rutinmässiga ronder i sjuksalen«, fortsätter han.

Läs också:

Ronden – ritual som börjar ifrågasättas

Här är patienten del i teamet