Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, skriver i ett uttalande på webbplatsen att läkare ska ge vård efter behov och att patienten kan välja att ta emot eller avstå från den erbjudna vården. Patientens hälsa är första prioritet. »Att medverka till tvångsmedicinering för att underlätta en utvisning är ett tydligt brott mot vår yrkesetik. Att som läkare finnas på plats under en transport med syfte att säkerställa transporten kan inte ses som ett uppdrag för patientens bästa, utan snarare en myndighetsutövning«, skriver hon.

World Medical Association, WMA, där Läkarförbundet ingår, har slagit fast att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar.

Sedan tidigare har Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterat att det strider mot professionsetiken att medverka till tvångsmedicinering i samband med avvisning.

Även danska läkarförbundet har avrått sina medlemmar från att medverka i tvångsåtgärder vid utvisningar, enligt en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Enligt artikeln är EU:s råd att minst en läkare ska följa med på de plan som deporterar unga människor från Sverige till Afghanistan.