Tidningen Sjukhusläkaren har gjort en enkätundersökning bland chefläkare inom slutenvården. Resultatet visar bland annat att chefläkarna har olika uppfattning om hur stort mörkertalet är när det gäller allvarliga vårdskador. 25 procent av de svarande chefläkarna uppskattar att bara runt 30 procent av de allvarliga vårdskadorna leder till en lex Maria-anmälan, medan 40 procent uppskattar att minst 70 procent lex Maria-anmäls.

Enligt chefläkarna har patientsäkerhetskulturen stor betydelse. Hur stor organisationen är nämns också som en påverkande faktor. Ett antal chefläkare vill att rollen som chefläkare blir mer självständig – något som även Sjukhusläkarna kommer att motionera om på Läkarförbundets fullmäktigemöte i slutet av maj. Men majoriteten av chefläkarna tycker inte att rollen »borde bli mer fristående och oberoende i förhållande till arbetsgivaren«.

Många är dock missnöjda med patientsäkerhetssystemet och anser att förbättringar behövs. Ett system präglat av ett mer systematiskt lärande, med bättre återkoppling och uppföljning, efterfrågas. Fler vårdplatser och mer personal är andra saker som nämns av ett flertal i enkäten.

Ewa Sunneborn, som sitter i ledningsgruppen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO), säger till Sjukhusläkaren att hon är förvånad över att chefläkarna bedömer att så pass många allvarliga vårdskador inte anmäls.

– Jag undrar vad det beror på. Handlar det om att de anmälningsansvariga inte får den information de behöver?

Thomas Lindén, ordförande för Läkarförbundets chefsförening och chefläkare i Region Halland, är inte lika förvånad.

– Jag tror att chefläkare har och bör ha en stolt-men-inte-nöjd-attityd. Även om man gör bra saker vill man bli bättre, säger han.