Många läkare sjukskrivs, arbetar deltid, eller byter arbete på grund av den ansträngda situationen på landets vårdcentraler. För att alls orka väljer mer än hälften av läkarna att arbeta deltid. Det visar svaren i en enkät som Sveriges Radios program Kaliber och P4 Östergötland har gjort tillsammans med Svenska distriktsläkarföreningen. Närmare 900 svar kom in från landets 4 500 allmänspecialister i primärvården.

  • 51 procent svarade att ett för krävande arbete var en anledning till att de arbetade deltid.
  • 54 procent uppgav att de måste arbeta övertid flera gånger i veckan.
  • 30 procent har bytt arbetsplats de senaste fem åren på grund av arbetsbelastningen. 33 procent har övervägt att lämna läkaryrket av samma anledning.
  • 19 procent uppger att de varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad ohälsa.

Att så många som en femtedel varit sjukskrivna överraskar Läkarförbundet. Ove Andersson, andre vice ordförande, menar att det är värre nu än för ett par år sedan.

– En femtedel är verkligen en alarmerande signal – en varningsklocka, säger Ove Andersson till Sveriges Radio.

Det saknas läkare till Sveriges vårdcentraler, men exakt hur många är svårt att säga. I en enkät som Läkarförbundet skickade till nästan alla vårdcentraler i landet för fem år sedan, framgick att omkring 1 400 specialister i allmänmedicin saknas.

Anders Henriksson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och landsting, säger att arbetsgivarorganisationen har drivit ett antal projekt och varit aktiva i dimensioneringen av utbildningsplatser, men att det finns mer att göra.

– Det vi gör nu är att vara det här nätverket när det gäller till exempel att hitta nya arbetssätt, att se till så vi kan stärka samverkan mellan kommuner, primärvård, slutenvården. Att se till så vi driver på digitaliseringen på ett bra sätt, säger Anders Henriksson till Sveriges Radio.