– Det är klart det fanns en oro. Omorganisationen har lett till många frågor från de sökande. Vi bestämde oss för att vara ordentligt transparenta, säger AT-chef Henrik Salo.

Landstinget Västernorrlands ekonomi har varit en häftigt debatterad fråga under en längre tid. Som Läkartidningen kunde berätta i februari har den exempelvis lett till att akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus har lagts ned.

Det fick också konsekvenser för AT med omlokaliseringar som följd, vilket lett till en del missnöje bland AT-läkarna. Och inför den kommande höstterminen fanns en hel del frågor bland de sökande till de 30 platserna i landstinget.

– Måste jag åka iväg? Hur länge måste jag vara borta? Hur löser man det praktiska? Den typen av oro har funnits, berättar Henrik Salo.

– Men vi har märkt att transparens har gett utslag.

Landstinget har varit tydligt med att det 26 veckor långa kirurgblocket i AT vid Sollefteå sjukhus måste förläggas till Sundsvall och Örnsköldsvik. Och även om antalet sökande till Sollefteå minskat något så sökte ändå 18 personer de 7 platserna där, och de var väl medvetna om förutsättningarna.

Totalt fick landstinget 150 sökande till 30 AT-platser.

Ni har några fler AT-platser nu, men väntetiden har också ökat. Borde ni ha fler AT?

– Bra fråga. Först ska vi utvärdera omorganisationen. Vi ska fylla på med fler platser när vi har kapacitet och får läkarna att vilja stanna. Just nu tycker jag att vi har ett bra antal.

Hur viktig är AT för er i Västernorrland som bas för rekrytering?

– AT är för mig grunden på vilket allt ska byggas. Kanske framför allt på små orter där det är svårare att rekrytera. Det krävs nästan en koppling till bygden eller att man blir kär i någon på orten, säger Henrik Salo.

Läs mer:
Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Hoppet ute för att få ha kvar hela sjukhuset

Läkarflykt hotar i Sollefteå

Antalet examinerade ökar fortare än AT-platserna

Sylfs certifiering ska göra AT-rekryteringen schysstare